Số lẻ là gì, số lẻ là những số nào. Cách nhận biết số chẵn số lẻ

0
5430

Trong bài viết này sẽ chia sẻ cho các bạn nhỏ của chúng ta biết số lẻ là gì, số lẻ là những số nào. Cách nhận biết số chẵn số lẻ ra làm sao. Cùng tìm hiểu các khái niệm và giải các bài tập liên quan đến các số lẻ đã được học trong lớp 1 ngay dưới đây nào.

Số lẻ là gì?

Định nghĩa về số lẻ là gì được phát biểu như sau:

Số lẻ là những con số có đuôi sau cùng là 1, 3, 5, 7, 9. Những số đó không thể chia hết cho 2 và được biểu diễn dưới dạng n = 2k+1 (Trong đó k là số nguyên bất kì).

so-le-la-gi-so-le-la-nhung-so-nao

Ví dụ:

Số 15 là số lẻ. Bởi vì:

Số 15 có đuôi cuối sau cùng là số 5. 

Thêm nữa 15 : 2 = 7 (dư 1). Tức 15 không chia hết cho 2

Số 15 được biểu diễn dưới dạng: n = 2k+1 là 15 = 2 x 7 +1

Xem thêm:

Cách nhận biết số chẵn số lẻ

Cách nhận biết số chẵn số lẻ sẽ được tuân theo quy tắc như sau:

  • Số chẵn chia hết cho 2, còn số lẻ không chia hết cho 2.
  • Số chẵn có kết thúc bằng các số 0, 2, 4, 6, 8 còn số lẻ có kết thúc bằng số 1, 3, 5, 7, 9.

Lưu ý: Tính chẵn lẻ chỉ áp dụng cho các số nguyên. Còn các số không phải số nguyên thì không được gọi là số chẵn hay số lẻ. Chẳng hạn như 23; 1,7 ; 2 không được gọi là số nguyên.

Số chẵn lẻ số lẻ lớp 1 đã được các bạn nhỏ làm quen. Chỉ cần ghi nhớ cách nhận biết số chẵn số lẻ thì sẽ giải được bài tập một cách nhanh chóng. Dưới đây là một số bài tập về số lẻ.

Bài tập 1: Tìm số chẵn và số lẻ trong các số sau đây. -35, – 8, -4, 3, 19, 29, 40, 48, 55, 72, 77, 83, 99, 100, 105, 234, 534, 787.

Đáp án: 

Số chẵn là các số: – 8, -4, 40, 48, 72, 100, 234, 534

Số lẻ là các số: -35, – 8, 3, 19, 29, 55, 77, 83, 99, 105, 787.

Bài tập 2: Từ 1 đến 100 và có bao nhiêu số lẻ và số lẻ là những số nào?

Đáp án: 

Các số lẻ từ 1 đến 100 bao gồm:  01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99.

=> Vậy các số lẻ từ 1 đến 100 sẽ có 50 số lẻ. 

Các bạn hãy ghi nhớ khái niệm số lẻ là gì để hướng dẫn em hoặc con mình học thật tốt nhé!