Trung bình cộng là gì, cách tính trung bình cộng lớp 4

0
921

Trung bình cộng là gì, cách tính trung bình cộng lớp 4 đã được học như thế nào? Không phải ai cũng nhớ những kiến thức này một cách chuẩn xác. Nhưng để giải được bài tập thì cần phải vận dụng lý thuyết, công thức. Vậy nên chi tiết nội dung này sẽ nhắc đến chuyên đề trung bình cộng lớp 4 cho các bạn nhớ lại nhé!

Số trung bình cộng là gì?

  • Định nghĩa

Trung bình cộng là gì? Trung bình cộng là một phép tính, trong đó sẽ lấy tổng của nhiều số hàng đã cho để chia cho các số hạng vừa lấy tổng. 

Vậy số trung bình cộng là gì? Số trung bình cộng là kết quả của thương giữa tổng các số hạng có trong dãy số đã cho với các số hạng vừa lấy tổng. Hay còn nói cách khác thì số trung bình cộng là tỉ số giữa tổng giá trị của tập hợp dãy số đã cho và toàn bộ các phân tử có trong tập hợp đó.

  • Trung bình cộng của hai số là gì?

Trung bình cộng của hai số là bằng tổng của hai số đó rồi lấy đem chia cho 2.

Công thức: Trung bình cộng của hai số a và b sẽ là: (a+b) : 2

  • Ý nghĩa

Số trung bình cộng mang lại nhiều ý nghĩa trong cuộc sống hằng ngày. Chẳng hạn như:

  • Có thể chỉ ra được mức bình quân thu nhập đầu người của một quốc gia, qua đó sẽ biết đất nước đó có phát triển hay không.
  • Tính tuổi thọ trung bình của con người
  • Số trung bình cộng còn làm “đại diện” cho dấu hiệu. Cụ thể là khi so sánh các dấu hiệu cùng loại.

Xem thêm:

Công thức trung bình cộng

Cách tính trung bình cộng của một dãy số thì ta tính tổng của các số đó rồi lấy kết quả chia cho số các số hạng. Công thức tính trung bình cộng được viết như sau:

trung-binh-cong-lop-4

Trong đó:

  • Ā: Số trung bình cộng
  •  a1;a2; a3…. an: Là các số hạng trong dãy số.
  • n: là các số hạng

trung-binh-cong-la-gi-cach-tinh-trung-binh-cong

Dễ hiểu hơn thì các bạn có thể tìm số trung bình cộng theo các bước sau:

Bước 1: Cộng hết các số trong dãy số lại để tìm tổng.

Bước 2: Đếm xem trong dãy số đã cho có vào nhiêu số hạng. Lưu ý các số lặp lại vẫn phải đếm cả.

Bước 3: Lấy tổng đã tính được đem chia cho số các số hàng vừa đếm. Như vậy kết quả chính là số trung bình cộng cần tìm.

Lưu ý: Cách tính trung bình cộng của dãy số cách đều sẽ bằng số đầu cộng số cuối và chia cho 2.

Công thức: Trung bình cộng của dãy số cách đều = (số đầu+số cuối)/2

Các dạng bài tập về số trung bình cộng

Để hiểu rõ hơn trung bình cộng là gì và cách tìm số trung bình cộng như thế nào thì các bạn đến với các dạng bài tập dưới đây.

Bài tập 1: Tính trung bình cộng của dãy số sau: 7, 12, 15, 18, 32, 45

Lời giải:

Tổng dãy số là: 7+12+15+18+32+45 = 129

Số các số hạng là: 6

Trung bình cộng của dãy số đã cho là: 129/6 = 21.5

Bài tập 2: Tìm số trung bình cộng của dãy số từ 1 đến 199

Lời giải: 

Dãy số từ 1, 2, 3, 4, 5,….199 là dãy số cách đều. Vậy nên ta áp dụng công thức:

cach-tinh-trung-binh-cong-lop-4

Vậy số trung bình cộng = 100

Bài tập 3: Tổng của các số hạng là 300. Trung bình cộng của chúng là 75. Hỏi tổng đó có bao nhiêu số hạng?

Lời giải: Từ công thức  Ā a/n  

=> n=/a/Ā = 300/75 = 4

Bài tập 4: Tìm trung bình cộng của các số chẵn từ 2 đến 198?

Lời giải: Các số chẵn từ 2 đến 150 bao gồm như 2, 4, 6, 8, 10, 12….148, 150. Đây là dãy số cách đều nhau. 

=> Trung bình cộng = (2+150)/2 = 76

Tổng kết: Với kiến thức về chuyên đề trung bình cộng lớp 4 phía trên đã cho các em nắm khái niệm trung bình cộng là gì. Để học tốt thì các em hãy học thuộc định nghĩa, công thức. Chúc các em học ngày càng học giỏi hơn nữa!