Điều khoản và điều kiện

Thông báo quan trọng!

Vui lòng đọc kỹ điều kiện và điều khoản, Chính sách bảo mật thông tin, Quyền từ chối trách nhiệm trước khi sử dụng trang web này.

Việc sử dụng thông tin

Website Tiphoconline.com thuộc quyền sở hữu cá nhân. Việc sử dụng các nội dung, tài liệu, các hình ảnh trên website cần có sự chấp thuận của chủ website.

Người đọc không được tự ý sao chép các nội dung, hình ảnh, các tài liệu liên quan trên website khi chưa được sử cho phép của chủ website.

Việc sử dụng trang web

Người đọc cần tuân thủ điều kiện và điều khoản khi sử dụng website này cho các mục đích hợp pháp. Bạn đọc đồng ý chịu trách nhiệm và mọi vấn đề phát sinh khi sử dụng nội dung hình ảnh website này. Đồng thời:

        Không được sử dụng website này với bất cứ mục đích nào dẫn đến vi phạm pháp luật nào.

        Không được sử dụng website này với bất cứ hành động nào trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra những tổn hại, tác hại tới bất cứ một tổ chức, cá nhân nào.

        Không được can thiệp, chỉnh sửa bất cứ nội dung, hình ảnh, tài liệu hay chức năng nào trên trang web.

Việc sửa đổi điều kiện và điều khoản

Tiphoconline.com có quyền chỉnh sửa, bổ sung các điều kiện và điều khoản bất cứ lúc nào. Giá trị của điều kiện và điều khoản có hiệu lực ngay sau khi được đăng tải.

Nếu bạn đọc không đồng ý với các điều khoản và điều kiện vui lòng không truy cập trang web này!

Vui lòng xem thêm chính sách bảo mật thông tin, Quyền từ chối trách nhiệm khi sử dụng trang web này.