mot-cua-dau-hieu-la-gi

Mốt của dấu hiệu là gì, cách tìm mốt của dấu hiệu

Trong toán học lớp 7 các em nhỏ đã được học đến thuật ngữ gọi là mốt của dấu hiệu. Được hiểu nôm na... Read more
don-thuc-la-gi

Đơn thức là gì, cách xác định bậc và cách thu gọn đơn thức

Nếu bạn ấn vào bài viết này, chắc chắn bạn đang tìm hiểu đơn thức là gì, cách xác định bậc và cách thu... Read more
dinh-nghia-so-chinh-phuong-la-gi

Số chính phương là gì, định nghĩa, tính chất và dấu hiệu

Khái niệm về số chính phương đã được học trong chương trình toán lớp 6. Liệu rằng bây giờ bạn có còn nhớ số... Read more
so-nguyen-to-la-gi-bang-so-nguyen-to

Số nguyên tố là gì, bảng số nguyên tố nhỏ hơn 1000

Khái niệm về nguyên tố được học trong chương trình toán cấp 2 và chuyên đề này liên quan tới rất nhiều dạng bài... Read more
dinh-nghia-da-thuc-la-gi

Đa thức là gì? Xác định bậc và cách thu gọn đa thức

Các bạn có biết đa thức là gì? Xác định bậc và cách thu gọn đa thức như thế nào hay chưa? Nào cùng... Read more