so-cac-gia-tri-cua-dau-hieu-la-gi

Số các giá trị của dấu hiệu là gì, Cách lập bảng tần số...

Nội dung bài viết dưới đây sẽ cho bạn biết số các giá trị của dấu hiệu là gì? Cách lập bảng tần số... Read more
trung-binh-cong-la-gi-cach-tinh-trung-binh-cong

Trung bình cộng là gì, cách tính trung bình cộng lớp 4

Trung bình cộng là gì, cách tính trung bình cộng lớp 4 đã được học như thế nào? Không phải ai cũng nhớ những... Read more
dinh-nghia-so-chinh-phuong-la-gi

Số chính phương là gì, định nghĩa, tính chất và dấu hiệu

Khái niệm về số chính phương đã được học trong chương trình toán lớp 6. Liệu rằng bây giờ bạn có còn nhớ số... Read more
dinh-nghia-da-thuc-la-gi

Đa thức là gì? Xác định bậc và cách thu gọn đa thức

Các bạn có biết đa thức là gì? Xác định bậc và cách thu gọn đa thức như thế nào hay chưa? Nào cùng... Read more
so-nguyen-to-la-gi-bang-so-nguyen-to

Số nguyên tố là gì, bảng số nguyên tố nhỏ hơn 1000

Khái niệm về nguyên tố được học trong chương trình toán cấp 2 và chuyên đề này liên quan tới rất nhiều dạng bài... Read more